Proje Hakkında

  • Biyogaz başta hayvan gübreleri ve bitkisel artıklar olmak üzere, her türlü organik materyalin havasız koşullarda fermantasyonu sonucunda elde edilen, bileşiminde metan ve karbondioksit bulunan bir gaz karışımıdır.

    Hacimce %40-70 metan (CH4), %30-60 karbon dioksit (CO2), %1-5 diğer gazlar [%0-1 hidrojen (H2), %0-3 hidrojen sülfür (H2S)] bulunmaktadır. Isıl değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. Biyogaz denildiğinde sadece enerjinin akla gelmesi yanlış değerlendirmelere neden olmaktadır. Tarımsal üretimle uğraşanlar ve ülke ekonomisi bakımından asıl önemi, fermante olmuş değerli bir organik gübre elde edilmesidir.

    Biyogaz teknolojisi, makul bir zaman diliminde ilk yatırım maliyetini geri ödeyen, pahalı olmayan bir sistemdir. Bu sistem, enerji ve organik gübre üreten bir fabrika olarak görülmelidir.

    Denizli'mizde aktif olarak kullanılmakda olan tesiste işleme sonucunda ortaya çıkan çamurdan, günde ortalama 6 bin metreküp biyogaz üretiliyor. Arıtma tesisinin elektrik ihtiyacının yüzde 50’si de bu biyogaz enerjisinden karşılanıyor.