Proje Hakkında

 • Biyogaz başta hayvan gübreleri ve bitkisel artıklar olmak üzere, her türlü organik materyalin havasız koşullarda fermantasyonu sonucunda elde edilen, bileşiminde metan ve karbondioksit bulunan bir gaz karışımıdır.

  Hacimce %40-70 metan (CH4), %30-60 karbon dioksit (CO2), %1-5 diğer gazlar [%0-1 hidrojen (H2), %0-3 hidrojen sülfür (H2S)] bulunmaktadır. Isıl değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. Biyogaz denildiğinde sadece enerjinin akla gelmesi yanlış değerlendirmelere neden olmaktadır. Tarımsal üretimle uğraşanlar ve ülke ekonomisi bakımından asıl önemi, fermante olmuş değerli bir organik gübre elde edilmesidir.

  Biyogaz teknolojisi, makul bir zaman diliminde ilk yatırım maliyetini geri ödeyen, pahalı olmayan bir sistemdir. Bu sistem, enerji ve organik gübre üreten bir fabrika olarak görülmelidir.

  Kurumumuzda; Katı atık düzenli depolama sahasında ve atık su arıtma tesisinde biyogazdan elektrik üretimi yapılmaktadır.

  Katı Atık Bertaraf Tesisimizde oluşan çöp gazı (metan içerikli gazlar) yerleştirilen özel borular yardımı ile toplanmaktadır. Elektrik üretim santraline transfer edilen gazlar koajen motorunda yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

  Çöp Gazından Elektrik Üretim Santralinde toplam ortalama yıllık olarak 2,110,969 m3 çöp gazı koajen motorunda yakılarak 3764.9 MWh’lik elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

  Çöp gazı yakılarak elektrik enerjisi elde edilmekte ve çöplerden kaynaklanan sera gazı emisyonu azalmış, kötü kokunun, kendiliğinden tutuşmanın, patlama riskinin ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi ile hijyenden uzak ortamın çevrede yaşayanları rahatsız etmesi engellenmekte ve civarda yaşayanların güvenliği sağlanmaktadır.

  Ayrıca Denizli'mizde aktif olarak kullanılmakda olan DESKİ'ye bağlı tesisde işleme sonucunda ortaya çıkan çamurdan, günde ortalama 6 bin metreküp biyogaz üretiliyor.