Proje Hakkında

  • Belediyemizde hali hazırda kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) içerisinde evrak yönetiminin e-imza ile yürütülmesi için gerekli alt yapı hazırlanarak İmza yetkili Personellere Nitelikli elektronik sertifikalar temin edilmiş ve 09 Aralık 2015 tarihi itibari ile Belediyemizde e- imzalı yazışmaya geçilmiştir. Bu sayede Belediye birimlerinin kendi içerisinde ve Kurumlar arası yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Kurumlar arası elektronik yazışmaların yapılabileceği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi temin edilmiştir.

    Ayrıca üst yönetim ve bina dışı göreve çıkan idareciler için mobil hat destekli tablet bilgisayarlar temin edilerek e imzalı elektronik evrakların kurum dışı ortamlardan da atılabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede evrakların daha hızlı dolaşımı gerçekleştirilmiştir.

    Belediyemiz Adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresleri

    • denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr
    • denizlibuyuksehirbelediyesi@hs02.kep.tr

Projenin Sağladığı Faydalar: