Proje Hakkında

  • İçme suyu şebekesinde, suyun kaynaktan son kullanıcı olan aboneye iletimi esnasında, içme suyu tesislerini hızlı bir şekilde yönetmek için kullanılan otomasyona sistemine SCADA denir. Ayrıca atık suların terfi ve arıtılması aşamasında sistemin sürekli izlenebilir ve yönetilebilir olması içinde SCADA Sistemi kullanılmaktadır.

    SCADA Sistemi ile DESKİ’ye bağlı; 58 adet içme suyu deposu, 87 adet derin kuyu, 8 adet terfi merkezi, 5 adet atık su terfi istasyonu, 17 adet arıtma tesisi, 17 adet ölçüm odası, 2 adet güneş enerji santrali ve 1 adet hidrofor binası tek bir merkezden kontrol altına alınmıştır. Mevcut sistemde içme suyu depolarında, su seviyeleri, su giriş-çıkışlarının yönetimi, anlık giriş-çıkış su miktarları, güvenlik alarmı, suyun kalite verileri (pH, iletkenlik, klor, bulanıklık) yönetilmektedir. Pompa istasyonlarında, derin kuyu giriş-çıkış basıncı, anlık su debi değeri, vana pozisyonu, pompaya ait akım, gerilim ve güç değeri, güvenlik alarmı izlenmektedir.

    Atık su arıtma tesislerinde, doluluk oranı, tahliye pompalarının otomatik çalıştırılması, Güneş enerji santrallerinde ise üretilen enerji takip edilmektedir.