Projenin Amacı

 • Denizli Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan Denizli kent içi Ulaşım ağını daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir ve sürdürülebilir olarak yönetebilmek amacıyla tesis edilecek sistem ile ; Trafik kontrol merkezi oluşturulması,kent içi ulaşım ağı ile ilgili verilerin elde edilmesi,kayıt edilebilmesi yönetilebilmesi, sinyalize kavşak sürelerinin, trafik verileri doğrultusunda otomatik olarak güncellenmesi, kent içi trafik yoğunluk haritalarının oluşturulabilmesi, trafik kameralar vasıtası ile canlı olarak izlenebilmesi ve görüntülerin kayıt edilmesi, ileride tesis edilebilecek farklı amaçlara yönelik uygulamalar için teknolojik altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Zaman Etkisi:

  Yapmış olduğumuz proje ile kavşaktaki bekleme süreleri; yapılan sayımlar sonucu trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yaklaşık %25 oranında azalmaktadır.Bu oran trafik yoğunluğunun olmadığı normal saatlerde %75 'e kadar çıkmaktadır. Bu durum trafiğin en yoğun olduğu saatler de a noktasından b noktasına 60 dakikada gidilebilirken yapmış olduğumuz proje sorası 45dakikada gidilebilecektir.

  Yakıt Tüketimi Etkisi:

  Yakıt tüketiminde ise trafiğin yoğun olduğu zamanlarda saatte yaklaşık 24500 aracın kullandığı bir kavşakta boşa harcanan yakıt miktarı yaklaşık 1120 lt/h iken kurulan sistemde bu miktar yaklaşık 816 lt/h 'dir.Bir kavşakta ve 1saatte yapılan yakıt tasarrufunun ülke ekonomisine katkısı görülemeyebilir. Ancak Denizli ilimizdeki tüm kavşakları ve 1 yıllık süreyi baz aldığımızda yapılan tasarrufun ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır.

  Karbonmonoksit (CO) Salınımı Etkisi

  Kavşaklardaki yakıt tüketimlerinin azalması ülke ekonomisine sağladığı katkıdan ziyade çevrenin korunmasında büyük önem arz etmektedir. Yakıt tüketimine baz alınan kavşağı karbonmonoksit salınımı bakımından ele aldığımızda standart kavşak çalışma prensibinde saatte yaklaşık 3230kg CO gazı havaya karışırken yapılan sistemde bu miktar yaklaşık 2160 kg dır.

  Gürültü Etkisi

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmış olduğu çalışmalarda yoğun trafik alanlarında 80db, hafif trafikte ise 60db gürültü ölçülmüştür.Yapmış olduğumuz çalışma ile hem trafik yoğunluğunun azalmasına bağlı gürültü azalacak hem de gürültüye maruz kalınan süre azalacaktır . Bu durum işitme kayıplarını toplumda en aza indirecektir.